Jaarrekening analyse, 12 en 19 februari 2020

EUR 695,00 (ex. BTW):
Bestellen
Contact opnemen

Jaarrekening analyse, 12 en 19 februari 2020


Cijfers liegen niet!? Volg de training jaarrekening analyse en krijg inzicht in de werkelijke presta...

Meer

Training: Jaarrekening analyse

Cijfers liegen niet? Volg de tweedaaagse training "Jaarrekening analyse" en krijg inzicht in de echte prestaties van een onderneming. Zie alle verbanden en doorzie de mogelijkheden voor creatief boekhouden.

 

Doelgroep:

Financiële instellingen: (Assistent-) Accountmanagers, analisten en fiatteurs zakelijke relaties; Hypotheekadviseurs voor DGA en ondernemer; assurantieadviseurs; pensioenadviseurs voor ondernemers, financieel planners en iedereen die op basis van de jaarrekening van een onderneming (krediet)beslissingen moet nemen of (krediet)adviezen moet geven.

Overig: Ondernemers en directeuren, medewerkers financiën in het bedrijfsleven, subsidieadviseurs, innovatieadviseurs, advocaten en iedereen die op basis van de jaarrekening van een onderneming beslissingen moet nemen of adviezen moet geven en de continuïteit van de onderneming moeten inschatten.

Inhoud / Leerdoelen: 

Het gemotiveerd beoordelen van de financiële prestaties van een onderneming op basis van een of meerdere jaarrekeningen en het beoordelen van de continuïteit van de onderneming. Het kunnen benoemen en interpreteren van:

 • De balansposten en de winst-en-verliesrekeningposten
 • De toegepaste waarderingsgrondslagen
 • De verhoudingen tussen de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht
 • De verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van balansposten en de gevolgen voor de winst-en-verliesrekening
 • Mogelijkheden voor creatief boekhouden
 • De meest voorkomende verschillen tussen de fiscale en commerciële winstbepaling. 
Het kunnen benoemen, berekenen en opstellen en in samenhang kwantitatief en kwalitatief interpreteren van:
 • Activiteitskengetallen
 • Liquiditeitskengetallen
 • Rentabiliteitskengetallen
 • Solvabiliteitskengetallen
 • Garantievermogen / aansprakelijk vermogen
 • Cashflow en kasstroomoverzichten
 • Geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening
De aandacht gaat vooral uit naar enkele moeilijk te interpreteren posten / situaties:
 • Rekening-courant directie
 • Voorziening voor latente belastingen
 • Herwaardering en herwaarderingsreserves
 • Goodwill en geactiveerde ontwikkelingskosten
 • Financiële vaste activa, waaronder deelnemingen (bv-structuren)
 • Pensioenvoorziening (de effecten van de regelgeving 2017)
 • De beperkingen van financiële ratio's

Tijdens deze praktijkgerichte training wordt gewerkt met compacte cases maar ook met (volledige) jaarcijfers van bestaande ondernemingen. We behandelen vooral cases van rechtspersonen (B.V.'s). 

Tijdsbesteding: 

2 dagen en 12-16 uur voorrbereidingstijd. 

Voorbereiding:

Bestuderen syllabus

Veronderstelde voorkennis: 

Ervaring met het lezen van jaarrekeningen 

Locatie: 

Regio Utrecht (maximaal 30 kilometer van Utrecht) 

Investering: 

Bij inschrijving voor 29 januari 2020 is een vroegboekkorting van EUR 100,- van toepassing. Je investering is dan EUR 695,-. 

Normale prijs: EUR 795,-. Wij brengen je geen BTW in rekening. Dit tarief is van toepassing bij directe betaling via de website (Ideal). Bij achteraf betaling brengen wij EUR 10,- administratiekosten in rekening. Er zijn geen andere (verborgen) kosten verbonden aan deze training.  Je persoonlijke kosten (reiskosten, eventuele verblijfkosten) zijn voor eigen rekening. 

Certificaat:

Na afloop van deze interessante training ontvang je een certificaat van deelname.  

 

Algemene voorwaarden

Klachtenreglement

     

Jaarrekening analyse, 12 en 19 februari 2020


Cijfers liegen niet!? Volg de training jaarrekening analyse en krijg inzicht in de werkelijke presta...

Meer